Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

De positieve effecten van beweging zijn bij meerdere chronische aandoeningen inmiddels aangetoond. Zo zijn er wetenschappelijk bewezen positieve effecten bij diabetes en COPD gevonden. Rondom inflammatoire darmziekten is er vanuit wetenschappelijk oogpunt iets minder bekend hierover. Elders op deze website kunt u meer lezen over de verwachten positieve effecten bij patiënten met een IBD. Om meer bewijs te krijgen over de positieve effecten van bewegen op IBD werken we mee aan een klein wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt verricht vanuit het Erasmus MC in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit en is geheel vrijwillig.

Vragenlijst

In week 0, week 10 en week 16 van het wandelen zal een kwaliteit van leven vragenlijst worden afgenomen, hierbij zal een aantal vragen worden gesteld over uw gezondheid. Met het verzamelen van deze geanonimiseerde gegevens kunnen we nagaan wat het effect is van bewegen op de kwaliteit van leven van mensen met IBD. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en anoniem. Het is ook zeker geen vereiste voor deelname aan de IBDFit wandelchallenge.